ҚР ҰБ курстары, 15.07.2024
RUB 5.44 (0.00)
EUR 517.21 (0.00)
USD 475.03 (0.00)

Физика

Физика. 25.05.2021. Оптикалық аспаптар
ҚР БжҒМ
Физика. 21.05.2021. Көз - оптикалық жүйе. Көзді көру кемшіліктері және олардың түзету әдістері
ҚР БжҒМ
Физика. 14.05.2021. №11 Зертханалық жұмыс. "Жұқа лизнаның фокустық қашықтығын және отпикалық күшін анықтау"
ҚР БжҒМ
Физика. 18.05.2021. "Оптика" тарауына есеп шығару
ҚР БжҒМ
Физика. 04.05.2021. Линзалар, линзаның оптикалық күші, жұқа лизнаның формуласы. Линзаның көмегімен кескін алу
ҚР БжҒМ
Физика. 30.04.2021. Линзалар, линзаның оптикалық күші, жұқа лизнаның формуласы. Линзаның көмегімен кескін алу
ҚР БжҒМ
Физика. 23.04.2021. Жарықтың сынуы, жарықтың сыну заңы, толық ішкі шағылу
ҚР БжҒМ
Физика. 20.04.2021. Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы. Толық ішкі шағылу
ҚР БжҒМ
Физика. 16.04.2021
ҚР БжҒМ
Физика. 09.04.2021. Сфералық айналар, сфералық айна көмегімен кескін алу
ҚР БжҒМ
Физика. 06.04.2021. Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары, жазық айналар
ҚР БжҒМ
Физика. 02.04.2021. Жарықтың түзу сызықты таралу заны
ҚР БжҒМ
Физика. 16.03.2021. Магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әрекеті. Электрқозғалтқыш. Электр өлшеуіш құралдар
ҚР БжҒМ
Физика. 12.03.2021. Электромагниттер және оларды қолдану. №9 Зертханалық жұмыс. "Электрмагнитті құрастыру және оның әсерін сынау"
ҚР БжҒМ
Физика. 09.03.2021. Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрісі. Тогы бар шарғының магнит өрісі
ҚР БжҒМ
Физика. 05.03.2021. Тұрақты магниттер, магнит өрісі. №8 Зертханалық жұмыс. "Тұрақты магниттің қасиеттерін оқып үйрену және магнит өрісінің бейнесін алу"
ҚР БжҒМ
Физика. 02.03.2021.Электр тогының химиялық әсері (Фарадей заңы)
ҚР БжҒМ
Физика. 26.02.2021. Электрқыздырғыш құралдар, қыздыру шамдары, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыштар
ҚР БжҒМ
Физика. 23.02.2021. Металдардағы электр кедергісін температураға тәуелділігі, асқын өткізгіштік
ҚР БжҒМ
Физика. 19.02.2021. №7 Зертханалық жұмыс. "Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау"
ҚР БжҒМ
Физика. 16.02.2021. Электр тогының жылулық әсері. Джоуль-Ленц заңы
ҚР БжҒМ
Физика. 12.02.2021. Электр тогының жұмысы мен қуаты
ҚР БжҒМ
Физика. 09.02.2021. Өткізгіштеді тізбектей және параллель қосу
ҚР БжҒМ
Физика. 05.02.2021. №5 Зертханалық жұмыс. "Өткізгіштерді параллель қосуды зерделеу"
ҚР БжҒМ
Физика. 02.02.2021. №5 Зертханалық жұмыс. "Өткізгіштерді тізбектей" қосуды зерделеу
ҚР БжҒМ
Физика. 22.01.2021. №3 Зертханалық жұмыс. "Тізбек бөлігі үшін ток күшінің кернеуге тәуелділігін зерттеу"
ҚР БжҒМ
Физика. 19.01.2021. №3 Зертханалық жұмыс. "Электр тізбегін құрастыру және оның әртүрлі бөліктеріндегі ток күшін өлшеу"
ҚР БжҒМ
Физика. 15.01.2021. Электр тізбегі және оның құрамды бөліктері, ток күші, кернеу
ҚР БжҒМ
Физика. 20.12.2020. Электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі
ҚР БжҒМ
Физика. 15.12.2020. Электр зарядының сақатлу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы, элементар электр заряды
ҚР БжҒМ
Физика. 11.12.2020. Денелердің электрленуі, электр заряды, өткізгіштер мен диэлектриктер
ҚР БжҒМ
Физика. 27.11.2020. Жылу қозғалтқыштары
ҚР БжҒМ
Физика. 24.11.2020. Жылу қозғалтқыштары
ҚР БжҒМ
Физика. 20.11.2020. Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы
ҚР БжҒМ
Физика. 17.11.2020. Термодинамиканың бірінші заңы, газдың және будың жұмысы
ҚР БжҒМ
Физика. 27.10.2020. Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар
ҚР БжҒМ
Физика. 23.10.2020. Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар
ҚР БжҒМ
Физика. 20.10.2020. Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар
ҚР БжҒМ
Физика. 16.10.2020. №2 Зертханалық жұмыс. "Мұздың меншікті балқу жылуын анықтау"
ҚР БжҒМ
Физика. 13.10.2020. Қатты денелердің балқуы және қатаюы. Балқу температурасы, меншікті балқу жылуы
ҚР БжҒМ
Физика. 09.10.2020. Қатты денелердің балқуы және қатаюы. Балқу температурасы, меншікті балқу жылуы
ҚР БжҒМ
Физика. 06.10.2020. Қатты денелердің балқуы және қатаюы, балқу температурасы, меншікті балқу жылуы
ҚР БжҒМ
Физика. 02.10.2020. Жылу үдерістеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы
ҚР БжҒМ
Физика. 29.09.2020. №1 Зертханалық жұмыс. "Температуралары әртүрлі суды араластырғандағы жылу мөлшерін салыстыру"
ҚР БжҒМ
Физика. 25.09.2020. Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы
ҚР БжҒМ
Физика. 22.09.2020. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы
ҚР БжҒМ
Физика. 18.09.2020. Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы
ҚР БжҒМ
Физика. 15.09.2020. Жылу құбылыстарының тірі ағзалардың өміріндегі рөлі
ҚР БжҒМ
Физика. 11.09.2020. Жылуөткізгіштік. Конвекция. Сәуле шығару
ҚР БжҒМ
Физика. 08.09.2020. Ішкі энергия. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері
ҚР БжҒМ
Физика. 04.09.2020. Температура, оны өлшеу тәсілдері. Температураның шкалалары
ҚР БжҒМ
Физика. 01.09.2020. Жылулық қозғалыс. Броундік қозғалыс. Диффузия
ҚР БжҒМ