ҚР ҰБ курстары, 16.06.2024
RUB 5.05 (0.00)
EUR 482.21 (0.00)
USD 450.79 (0.00)

Физика

Физика. 24.05.2021. Қорытынды сабақ
ҚР БжҒМ
Физика. 20.05.2021. Физикалық практикум "Металл электр кедергісінің температурлық коэффициентін анықтау"
ҚР БжҒМ
Физика. 13.05.2021. Физикалық практикум "Дененің массасын гидростатикалық таразылау әдісі арқылы анықтау"
ҚР БжҒМ
Физика. 17.05.2021. Физикалық практикум "Резеңкенің серпемділік модулін (Юнг модулі) анықтау"
ҚР БжҒМ
Физика. 29.04.2021. Өздік индукция. Индуктивтілік. Магнит өрісінің энергиясы
ҚР БжҒМ
Физика. 22.04.2021. Ампер күшінің жұмысы. Магнит ағыны. Электромагниттік индукция құбылысы
ҚР БжҒМ
Физика. 19.04.2021
ҚР БжҒМ
Физика. 15.04.2021
ҚР БжҒМ
Физика. 08.04.2021. Ампер күші сол қол ережесі
ҚР БжҒМ
Физика. 05.04.2021. Токтың өткізгішпен әрекеттесуі, Ампердің және Эрстедтің тәжірибелері. Магнит индукция векторы. Тогы бар шексіз түзу және дөңгелек өткізгіштің магнит өрісіннің индукциясы. Бұрғы ережесі
ҚР БжҒМ
Физика. 01.04.2021. Токтың өткізгішпен әрекеттесуі, Ампердің және Эрстедтің тәжірибелері
ҚР БжҒМ
Физика. 15.03.2021. №9 Зертахалық жұмыс. "Бір валентті ионның электр зарядын өлшеу"
ҚР БжҒМ
Физика. 11.03.2021. Электролит ерітінділеріндегі және балқымалардағы электртогы. Электролиз заңы
ҚР БжҒМ
Физика. 04.03.2021. №8 Зертханалық жұмыс. "Шамның қыл сымының, резистордың және жартылай өткізгіш диодтың вальт-амперлік сиппатамасы"
ҚР БжҒМ
Физика. 01.03.2021. Жартылай өткізгіштердегі электр тогы. Жартылай өткізгішті құралдар
ҚР БжҒМ
Физика. 25.02.2021. Металдардағы электр тогы. Асқын өткізгішілік
ҚР БжҒМ
Физика. 22.02.2021. Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джуоль-Ленц заңы
ҚР БжҒМ
Физика. 18.02.2021. Кирхгов заңдары
ҚР БжҒМ
Физика. 15.02.2021. №7 Зертханалық жұмыс. "Ток көзінің электр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін анықтау"
ҚР БжҒМ
Физика. 11.02.2021. Толық тізбек үшін Ом заңы
ҚР БжҒМ
Физика. 04.02.2021. Электр тоғы. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы. Өткізгіштерді аралас жалғау
ҚР БжҒМ
Физика. 01.02.2021. Электрсыймдылық. Конденсаторлар
ҚР БжҒМ
Физика. 21.01.2021. Зарядтың орын ауыстыруы кезендегі электр өрісінің жұмысы
ҚР БжҒМ
Физика. 18.01.2021. Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны
ҚР БжҒМ
Физика. 14.01.2021. Электр өрісі
ҚР БжҒМ
Физика. 21.12.2020. Қаныққан және қанықпаған бу. Ауаның ынғалдығы. Фазалық диаграммалар. Үштік нүкте. заттың кризистік күйі
ҚР БжҒМ
Физика. 14.12.2020. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Энтропия
ҚР БжҒМ
Физика. 10.12.2020. Термодинамиканың бірінші заңы
ҚР БжҒМ
Физика. 26.11.2020. Изопроцестер
ҚР БжҒМ
Физика. 23.11.2020. Идеал газ күйінің теңдеуі
ҚР БжҒМ
Физика. 19.11.2020. Идеал газ
ҚР БжҒМ
Физика. 16.11.2020. Газдардың молекулалық кинетикалық теориясының негізгі қағидалары және оның тәжіріибелік дәлелдемелері
ҚР БжҒМ
Физика. 02.11.2020. Тұтқыр сұйықтын қозғалысы. Стокс формуласы. Денелерді қапталдай ағу
ҚР БжҒМ
Физика. 29.10.2020. Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күші
ҚР БжҒМ
Физика. 26.10.2020. Гидродинамика. Сұйықтар мен газдардың ламинарлық және турбуленттік ағыстары
ҚР БжҒМ
Физика. 22.10.2020. Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары және олардың кеңістік пен уақыттың қаситеттерімен байланысы
ҚР БжҒМ
Физика. 19.10.2020. №4 Зертханалық жұмыс. "Бір-біріне бұрыш жасай бағытталған күштерді қосу"
ҚР БжҒМ
Физика. 15.10.2020. Массалар центрі. Тепе-теңдік түрлері
ҚР БжҒМ
Физика. 12.10.2020. №3 Зертханалық жұмыс. "Көлбеу науамен сырғанайтын дененің қозғалысын оқып үйрену"
ҚР БжҒМ
Физика. 08.10.2020. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі
ҚР БжҒМ
Физика. 05.10.2020. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі
ҚР БжҒМ
Физика. 01.10.2020. Абсолют қатты дененің инерция моменті
ҚР БжҒМ
Физика. 28.09.2020. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы
ҚР БжҒМ
Физика. 21.09.2020. Күштер. Күштреді қосу. Ньютон заңдары
ҚР БжҒМ
Физика. 17.09.2020. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы
ҚР БжҒМ
Физика. 14.09.2020. Қисықсыздықты қозғалыс кинематикасы
ҚР БжҒМ
Физика. 10.09.2020. Инвариантты және салыстырмалы физикалық шамалар
ҚР БжҒМ
Физика. 07.09.2020. Теңудемелі қозғалыс кинематикасының негізгі теңдеулері мен ұғымдары
ҚР БжҒМ
Физика. 03.09.2020. Физиканың рөлі және өлшеулер нәтижесін өндеу
ҚР БжҒМ